Download Microsoft Office 2021 Pro Plus x86-x64 – Online Installer v2.3.1

Microsoft Office 2021 Professional Plus x86-x64 – Online Installer là một tập lệnh nhỏ hỗ trợ người dùng tải xuống và cài đặt Microsoft Office 2021 Professional Plus bao gồm tất cả các bản cập nhật trực tiếp từ Máy chủ CDN của Microsoft.

Phiên bản Office 2021 được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn sẽ bao gồm các chương trình sau: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, Visio, Project, ProofingTools, OneDrive Desktop.

Yêu cầu hệ thống

Windows 10/11 x86 (32-bit)
Windows 10/11 x64 (64-bit)

Cách sử dụng

Giải nén tệp ZIP đã tải xuống.

Chạy file “Office 2021 Setup.cmd”.

Chạy công cụ KMS_VL_ALL để kích hoạt Office

Download Microsoft Office 2021 Pro Plus x86-x64 – Online Installer v2.3.1

Kích thước: 4.3 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD
Pass giải nén: downvl.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *