Thiết kế Layout cho website với HTML5 và CSS3

Bạn sẽ học được gì

Học xong khóa học Thiết kế layout cho website với HTML5 và CSS3, bạn sẽ:

  • Nắm vững các thẻ ngữ nghĩa trong HTML5
  • Biết cách kết hợp HTML & CSS để tạo Website
  • Tự tay tạo được một website hoàn chỉnh

Giới thiệu khóa học

Layout website (bố cục, dàn trang) luôn có cả hai, vừa là phần việc dễ nhất và cũng là phần khó nhất trong công việc thiết kế website. Đôi khi, nhà thiết kế website có thể sáng tạo ra một layout tuyệt vời chỉ trong vòng vài phút và có lúc họ mất vài ngày cũng cho một công việc tương tự.

Layout được xem như bộ xương chính của website. Một website ấn tượng, dễ đọc và thu hút hay không phụ thuộc rất nhiều vào layout mà người làm website tạo được. Vậy đâu là bí quyết của một layout web đẹp?

Học xong khóa học Thiết kế layout cho website với HTML5 và CSS3, bạn sẽ:

  • Nắm vững các thẻ ngữ nghĩa trong HTML5
  • Biết cách kết hợp HTML & CSS để tạo Website
  • Tự tay tạo được một website hoàn chỉnh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

1
Bài 1: Giới thiệu khóa học
2
Bài 2: Dựng Layout với thẻ table

CHƯƠNG 2: THẺ DIV VÀ SPAN

1
Bài 3: Div và Span
2
Bài 4: Dựng Layout với thẻ Div

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ LAYOUT BẰNG HTML5

1
Bài 5: Document outline
2
Bài 6: Các sectioning element: section và aside
3
Bài 7: Các sectioning element: nav và article
4
Bài 8: Header và Footer
5
Bài 9: Tìm hiểu về thẻ Main
No announcements at this moment.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 20 students
Lectures: 9
Video: 1 hours

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed